El nostre fill adolescent

El nostre fill adolescent

Ciberassetjament. Adolescents digitals

Les noves tecnologies han portat un nou tipus d'assetjament en les xarxes socials, mòbils i Internet. Els menors afectats es troben en una posició d’indefensió i vulnerabilitat que no saben gestionar.

Com afrontar el dol migratori

És relativament freqüent que els fills de les persones immigrants es qüestionin sobre el seu origen i pateixin en l'algun moment de la seva vida una sensació de desorientació. Molts d'ells experimenten en la infància i, especialment en l'adolescència, dificultats serioses per autodefinir-se. Els costa saber qui són i d'on se senten. 

Com millorar l'autoestima

L'autoestima és el nivell de confiança que té una persona en ella mateixa i en les capacitats per afrontar amb èxit qualsevol esdeveniment, tasca o situació. Davant situacions noves o fora del nostre abast és habitual sentir desconfiança i inseguretat. Per tant, no hem de confondre les reticències davant dels reptes amb el fet de tenir una autoestima baixa.

Aprendre a respectar la privacitat dels adolescents

Els adolescents han d’aprendre a fer-se grans i a renunciar als privilegis de la infància. Per contra, els pares han de fer front a la pèrdua de dependència dels fills i a les gratificacions que això comportava. 

Els canvis de l'adolescent

L’adolescència comença amb canvis físics sobtats i imprevisibles i canvis psicològics que impliquen una crisi de la identitat, d’emocions contrastades i de noves relacions socials. 

Els trastorns de conducta en l'adolescència

L’adolescència acostuma a ser una època convulsa i difícil pels adolescents i els seus pares. Apareixen tensions que són normals per l'edat, però, quan és que realment hi ha un problema que necessita tractament?

Inici