Fundació Orienta

La Fundació Orienta és una entitat que des de 1974 es dedica a l'atenció, promoció i prevenció de la salut mental dels infants, els adolescents i les famílies.

 

Ofereix assistència ambulatòria a nens i adolescents de 0 a 18 anys que pateixen algun trastorn mental o disharmonia evolutiva. El treball es fa dins la xarxa pública d’atenció a la salut mental d’infants i adolescents de forma coordinada amb els professionals dels departaments de Salut, Ensenyament, Acció Social i Ciutadania i Justícia de la Generalitat de Catalunya.

 

Si bé la Institució té més de trenta anys d’història, la creació de la xarxa pública d’atenció a la salut mental d’infants i adolescents l’any 1989 va permetre concertar amb el CatSalut de la Generalitat de Catalunya el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Sant Boi de Llobregat.

 

Des de llavors, la Fundació Orienta ha creat diferents centres i serveis per donar una atenció pública i gratuïta a la població del Baix Llobregat i el Barcelonès. Actualment som als municipis de Sant Boi, Gavà, l’Hospitalet, el Prat de Llobregat i Castelldefels.

 

Assistència ambulatòria

 

A través de la xarxa de Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) es dóna un servei assistencial públic, que atén de forma ambulatòria infants i joves de 0 a 18 anys que pateixen algun trastorn mental o disharmonia evolutiva, que dificulta o pot posar en perill la seva evolució normal.

 

Hospitalització parcial

 

En el cas d'adolescents amb trastorns de salut mental que no poden ser atesos des dels serveis ambulatoris, la Fundació Orienta gestiona dos Hospitals de dia per a adolescents, que són unitats assistencials d’hospitalització parcial que combina de forma intensiva i pluridimensional diferents recursos terapèutics. L’atenció, integrada a la comunitat, permet a l’adolescent mantenir els seus vincles familiars i socials.

 

Per a més informació: www.fundacioorienta.com