Com afrontar el dol migratori

És relativament freqüent que els fills de les persones immigrants es qüestionin sobre el seu origen i pateixin en l'algun moment de la seva vida una sensació de desorientació. Molts d'ells experimenten en la infància i, especialment en l'adolescència, dificultats serioses per autodefinir-se. Els costa saber qui són i d'on se senten. Aquest sofriment pot traduir-se en dificultats psicològiques més o menys importants en funció, entre altres coses, de com afronten aquesta qüestió les seves famílies.

Com es manifesta aquest malestar?

La manifestació d'aquest sofriment pot ser molt variada i diversa. Des d'un lleuger sentiment d'aflicció fins a problemes greus de conducta, inhibicions importants en l'aprenentatge o quadres de depressió infantil i juvenil. Molts d'aquests símptomes apareixen quan no s'ha elaborat el dol pels canvis experimentats pel noi i, especialment, per les seves famílies.

Què és dol migratori?

Emigrar, canviar de país, és un repte ple d'emocions oposades. Al mateix temps que es vol un canvi, que s'experimenta il·lusió i es tenen expectatives de futur, també se sent tristesa, angoixa, s'enyora el país que queda enrere, la família, l'idioma, la terra, la cultura, etc. Sempre que s'experimenta un canvi (i si aquest és d'una certa envergadura amb més raó) ens cal un temps d'adaptació per digerir, acceptar-lo i gaudir de les oportunitats que també ens brinda. A aquest procés d'adaptació, en psicologia, en diem Dol. El dol és, doncs, el procés de reorganització de la nostra personalitat davant el canvi viscut.

Què podem fer?

És molt important que aquelles persones que hagin canviat de país puguin realitzar aquest dol per poder sentir-se en pau amb elles mateixes, estimar el seu nou país, obrir-se a les oportunitats que aquest els brinda (aprendre altres idiomes, impregnar d'una altra cultura, etc.) i, en general, viure amb la sensació que s'és un ciutadà més. Però a més és imprescindible la seva elaboració perquè el dol migratori, com tots els grans dols, pot afectar més d’una generació. Un dol elaborat implica l'acceptació del canvi, la capacitat d'afrontar els sentiments i contradictoris que genera aquest, la consciència que el canvi extern també comporta canvis interns. Això permet que els fills (alguns ja nascuts al nou país, altres vinguts a edats primerenques i altres en l'adolescència) visquin en positiu les seves pròpies transformacions i contradiccions. Dit en paraules de dos autors que han estudiat en profunditat aquest tema, Lleó i Rebeca Grinberg, "L'acceptació de les pèrdues i l'elaboració dels dols permetrà integrar de manera discriminada els dos països, els dos temps, el grup d'abans i el grup actual, que donarà lloc a la reorganització i consolidació del sentiment d'identitat, que correspon a algú que segueix sent el mateix malgrat els canvis i remodelacions ". I aquest és el punt més important: aquelles persones que han emigrat i els seus fills segueixen sent les mateixes persones, però han experimentat canvis profunds. Ja no són només d'un lloc o de l'altre. Pertanyen a tots dos. És un procés que pot comportar alguna dificultat, que pot resultar dolorós i tenir algunes complexitats afegides. Si és el cas, cal consultar amb un especialista. A la xarxa pública de salut mental infantojuvenil, així com en la d'adults, hi ha professionals preparats per atendre els seus dubtes i ajudar a pal·liar el seu patiment.

A la pràctica

 • Explicar als fills el motiu que els va portar a canviar de país.
 • Parlar obertament amb ells del seu país d'origen, de la gent que es va quedar allà, dels sentiments que l'uneixen a la seva família.
 • Tenir una actitud oberta i receptiva amb la nova cultura, aprengui el més aviat possible els idiomes del país, no es relacioni només amb gent del seu mateix país.
 • Intentar no idealitzar un dels dos països i menysprear l'altre. Tots dos tenen aspectes bons i altres més criticables.
 • Intentar estar disposat, sense eludir els temes espinosos, a parlar amb els fills dels conflictes que vagin sorgint. Cal no fomentar el silenci.
 • El meu fill no parla bé la seva llengua materna. Nosaltres li parlem utilitzant el nostre idioma i ell ens respon utilitzant el català o el castellà. Està oblidant el seu origen?

  En aquesta qüestió els pot ajudar el pragmatisme. No forcin la situació. Deixin que els seus fills s'expressin amb la llengua escollida. És normal i bo que vulguin tenir un bon domini de la llengua majoritària del país en què es troben. Sense aquest bon domini tot els resultaria més difícil. Amb el pas del temps, és possible que tornin a sentir curiositat per la seva llengua materna, les vacances al país d'origen els poden estimular la curiositat etc. Si no forcen la situació, si no s'angoixen massa davant els canvis que van experimentant els seus fills, els resultarà més fàcil resoldre la difícil equació de ser ells mateixos, integrant també els canvis viscuts. 

  El meu fill pateix a l'escola perquè l’insulten. Li diuen negre, sudaca, moro... Ell està patint molt. Què he de fer?

  En primer lloc informi a l'escola d'aquesta situació i parli amb el seu fill. Expliqui-li que els insults no es deuen a la seva procedència o origen, sinó a la ignorància o la mala fe de qui els emet. Però expliqui també que, encara que no ens agradi, és freqüent i, fins i tot normal, que a la seva edat els nois es diguin coses lletges. A uns pel seu origen o el dels seus pares, a d’altres pel seu aspecte, per la seva forma de caminar, per ser més baix, més alt etc. És a dir, aculli i entengui el greuge sentit pel seu fill però doni-li eines perquè no s’hi quedi atrapat. Segurament és més gran el nombre de gent que el tracta bé.

  El meu fill no aprèn, està bloquejat, trist, no sabem què fer. Fa uns anys que vam venir d’un altre país al principi les coses anaven millor però ara no sabem què li passa.

  Al principi els nois com els adults tracten de viure els canvis amb il·lusió, intentant quedar-se amb el millor, lluitant per fer-se un lloc en el nou país. Però és freqüent que transcorregut un temps els sentiments de pèrdua, d'enyorança, de cansament, produïts per un estat d'hiperatenció, es facin més evidents. Parli amb el seu fill, comparteixi sentiments amb ell, si gran part de la família ha quedat al país d'origen pregunti-li pels seus records... Comparteixin la il·lusió i la desil·lusió del canvi, les dificultats i el cansament que suposa intentar arrelar en un nou país.

 

Una mare acudeix a visitar molt preocupada pel seu fill Hassan de 8 anys. Diu que està trist, se’l veu apagat, i a l'escola la mestra diu que està distret, que és un nen que no sembla motivat ni per jugar ni per aprendre. En les visites s'observa que el Hassan repeteix diverses vegades el mateix esquema de comportament: saluda, no sembla tenir ganes de parlar i demana dibuixar.

Sempre repeteix el mateix dibuix: una figura humana. I després la retalla i l’enganxa en un altre full. Dibuixar, retallar, enganxar. Crida l'atenció aquesta seqüència repetida. En un moment d'alguna d'aquestes primeres visites, el terapeuta li diu al nen que potser ell se senti com la figura humana que ell dibuixa: Arrencat d'un lloc i posat en un altre. El Hassan i la seva família havien viscut en diferents països. A partir d'aquí se'ls demana que parlin de la seva història utilitzant tot el que a ells se'ls acudeixi: records, fotografies, etc. I que seria important incloure al pare i a un altre germà en aquest treball.

Al llarg de les sessions la família té ocasió de parlar dels canvis experimentats, de la gent que troben a faltar, entre tots contrasten records... És a dir, se’ls facilita poder parlar dels sentiments que han generat tots aquests canvis. En poques sessions el Hassan canvia l’actitud i fins i tot millora a l’escola. I la família agraeix la possibilitat de tenir un espai on parlar i pair les emocions (algunes intenses) que els ha deparat el seu procés migratori.

 

Llibres tècnics:

GRINBERG, L. y GRINBERG, R. (1996). "Migración y exilio. Un estudio psiconalítico". Ed. Biblioteca nueva.

ACHOTEGUI, J. (2002). "La depresión en los inmigrantes: una perspectiva transcultural". Ediciones Mayo, Barcelona.

 

Assaig divulgatiu:

MAALOUF, A. (1996). "Identidades asesinas". Alianza editorial, Madrid.

 

Películes:

"Bienvenido a Alemania". Títol original: Willkommen in Deutschland. Direcció: Yasemin Samdereli. País: Alemania. Any: 2011.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons